Princip tlumení zvuku - Vestin izolační materiály

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Teorie tlumení
Piktogram informace
Ke snižování hluku jsou využívána opatření, která vycházejí ze základních možných fyzikálních principů tlumení zvuku

1. Tlumením hluku neprůzvučností konstrukce - zeslabením akustického výkonu při průchodu konstrukcí tím, že je část výkonu odrážena ke zdroji hluku. Zvýšení neprůzvučnosti konstrukce je možné prakticky pouze zvýšením její masívnosti, tj.hmotnosti a tuhosti.
Neprůzvučnost pak ještě rozdělujeme na kročejovou a vzduchovou. Vzduchová neprůzvučnost je uvažována tehdy, pokud na posuzovanou konstrukci dopadá zvuková vlna šířící se vzduchem, kročejová neprůzvučnost tehdy, když se jedná o hluk vznikající chůzí po konstrukci.

 
2. Tlumením hluku pohltivostí materiálů - zeslabením akustického výkonu tím, že dochází k absorpci části akustické energie a její přeměně v energii tepelnou. Materiály, které se vyznačují dobrou zvukovou pohltivostí mají většinou otevřenou pórovitou nebo vlákennou strukturu .

 
3. Tlumením hluku materiály s vysokým vnitřním tlumením - tj. materiály, které omezují šíření chvění a vyzařování zvuku konstrukcemi tím, že vykazují velké ztráty při deformacích.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky